BLOG
Ochrona danych / Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Sklep materiały palstyczne i wyposażenie wnętrz - STONE.PL

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka cywilna Indygo
T.Nowak S.Szulc z siedzibą w Łodzi informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Indygo T.Nowak S.Szulc

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne
będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez
Spółkę.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka cywilna Indygo T.Nowak
  S.Szulc z siedzibą w Łodzi (90-527), ul. Wólczańska 128, NIP7251467710, REGON:
  471519846, będącej jednocześnie właścicielem sklepu internetowego pod adresem
  STONE.PL, dalej zwana „Spółką”)
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: indygo@indygo.net.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży –
   podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który
   Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
   prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes
   Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie
   świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w
   sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie
   powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z
   zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
   ust. 1 lit. c RODO,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych
   osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej
   działalności gospodarczej,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym
   ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną
   przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1
   lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi,
   dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji
   płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie
   przepisów prawa.
 5. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów
   sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających
   z umów sprzedaży,
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług
   drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą
   elektroniczną,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez
   Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
   względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  4. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na
   Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
  5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu
   przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w
   zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów
  dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na
  adres indygo@indygo.net.pl).
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
  ochrony danych osobowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania
  danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości
  technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług
  drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak
  możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Pliki Cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@stone.pl bądź telefonicznie pod numerem 600 807 640.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl